Wypracowanie argumentacyjne balladyna
6) Tortury i śmierć Wdowy nie chcącej podać imienia swej wyrodnej córki.. "Nie jesteśmy samoistni, jesteśmy tylko funkcją innych ludzi, musimy być takimi, jakimi nas widzą (…)" - rozważ tą myśl Witolda Gombrowicza w oparciu o jego dorobek twórczy, a także inne przykłady literackie.Została nią Balladyna, która wygrała konkurs rywalizując z młodszą siostrą.. Hrabia zamierza opuścić młodą żonę na kilka dni, by przywrócić tron Popielowi III.. Balladyna po raz trzeci zasądza wyrok śmierci i w tym samym momencie ginie rażona piorunem.1.. 7) Wydanie wyroków przez Balladynę.. W lesie dziewczyny spotykają się.. W końcu Balladyna wyjmuje nóż i zadaje cios siostrze.. Alina była śliczną młodą dziewczyną o typowej słowiańskiej urodzie, miała jasne włosy i fiołkowe oczy, różową cerę.Balladyna idzie po rade do starca, by wyleczyć swoją plamę na czole, która pojawiła się po zabiciu Aliny.. Nie da się ukryć, że miała duże ambicje jak na ubogą, wiejską dziewczynę.Nawiązania do starożytności.. Najpierw grozi siostrze, a Alina odpowiada, że może oddać jej maliny, jeśli poprosi.. Jednak dla Balladyny nie było to przeszkodą, ponieważ nadal popełniała zbrodnie.Balladyna - opracowanie, Juliusz Słowacki - Balladyna - streszczenie, opracowanie.. Aby zdobyć bogactwo, najpierw oszukiwała Kirkora o swej miłości, a następnie widząc, że nie zwycięży w konkursie malinowym, zabiła siostrę..

2.wypowiedź argumentacyjna — wypracowanie maturalne.

Zamordowaną Alinę znajduje Filon, zakochuje się w niej i całuje ją.. W dzbanku ma bardzo mało malin.. W zależności od narzuconej formy zastosuj właściwe, charakterystyczne słownictwo.. Żądza władzy doprowadziła Balladynę do całkowitej obłudy i dwulicowości.. Świadkiem tego jest Grabiec zamieniony w wierzbę.. Pierwszy tekst skieruj do rodziców uczniów: załóż, że wygłosisz go podczas zebrania w szkole.. Różni je nie tylko wygląd ale także charakter.3) Walka Balladyny i Kostryna przeciw Kirkorowi i ich wygrana.. Poradnik dla każdegoBalladyna przechadza się po zamku Kirkora i postanawia korzystać z bogactwa, które stało się jej udziałem.. Wypracowanie dotyczy Aliny, jednej z bohaterek dramatu J. Słowackiego pod tytułem „Balladyna".. Nie wiedział o zbrodni jakiej dopuściła się jego ukochana.. Balladyna zostaje sama w zamku, nękana wyrzutami sumienia.Alina ma pełny dzbanek i wie, że to ona poślubi Kirkora.. 4) Otrucie Kostryna przez jego pozorną sojuszniczkę.. Raz wkroczywszy na drogę zbrodni, już z niej nie zeszła.. I tu karą jest śmierć.. Twoja praca powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie w odpowiednich proporcjach, wyróżnione akapitami.. Balladyna jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze Czytając Balladynę nie sposób - po pierwsze - uniknąć porównania do szekspirowskiego Makbeta, a po drugie - oprzeć się wyrażeniu, iż jest to dramat o władzy i jej wielkiej sile..

Utwór uczy...Całe wypracowanie →Bohaterowie.

Realizacja tematu wypowiedzi Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy:Wypracowania - Juliusz Słowacki „Balladyna"Opisy wypracowań:Charakterystyka Aliny.. Drugi sformułuj w taki sposób, jakbyś miał go wypowiedzieć w czasie rozmowy z dyrektorem szkoły, w której pracujesz.Zgodnie z umową Balladyna została żoną Kirkora.. Balladyna przebrana za rycerza, zabiła go na polu bitwy.. Obiecuje jeszcze Balladynie męża stanu rycerskiego, ale ta zaczyna zachowywać się w niepokojący sposób.. O czym traktuje utwór?Utwór Juliusza Słowackiego Balladyna niesie ze sobą pewną naukę dla czytelnika.. Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań - seria wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych.. Jednak Balladynie pojawiła się plama na czole, która nie chciała się zmyć, więc udała się do chatki starca.. Balladyna (postać alegoryczna) - jej imię jest odwołaniem do słowa „ballada", stanowi więc aluzję literacką do gatunku literackiego o ludowym rodowodzie (patrz Lilie Adama Mickiewicza).. Wypracowanie dotyczy Aliny, jednej z bohaterek dramatu J. Słowackiego pod tytułem „Balladyna".. Była bardzo delikatna i wrażliwa.. Balladyna czuła, że nie jest stworzona do życia w ubogiej chacie w borze..

Balladyna jest kobietą o długich, ciemnych włosach i oczach… Czytaj dalej →Pisząc wypracowanie, pamiętaj o trójdzielności kompozycyjnej.

W przypadku kryterium 2. zapisy będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów w każdej sesji egzaminu ósmoklasisty.o charakterze argumentacyjnym, każda praca będzie oceniana według tych samych kryteriów.. Wypracowanie dotyczy Aliny, jednej z bohaterek dramatu J. Słowackiego pod tytułem „Balladyna".. Bierze udział w zamordowaniu Gralona, wiąże się z Kostrynem, odrzucając szlachetnego Kirkora.. ), historycznoliterackimi (omawiają zjawisko, proces w danym momencie dziejowym, czyjąś twórczość itd.). Pustelnik zna również historię złego traktowania matki przez Balladynę.Pierwszym z nich było zabicie swojej siostry Aliny.. Jednak starzec wszysko wiedział o zbrodni jaką opełniła.. Wypracowanie zawiera 479 wyrazów.Balladyna jest tytułową bohaterką powieści Juliusza Słowackiego.. Balladyna tak naprawdę nie musiała popełniać tej zbrodni, ponieważ kochająca Alina z własnej woli chciał oddać siostrze maliny.. Umiera, nie wyjawiając tajemnicy.. Tym razem pier­wszy tem­at matu­ry rozsz­er­zonej: wypowiedź argumentacyjna.. Zła córka i siostra, leniwa i lek komyślna, gotowa na wszystko, by wyrwać się z nędznej egzystencji, popełnia zbrodnię.Wypracowania - Juliusz Słowacki „Balladyna" Opisy wypracowań: Charakterystyka Aliny..

...Wypowiedź argumentacyjna W wypadku wypowiedzi argumentacyjnej masz do czynienia z tekstami krytycznoliterackimi (poddają ocenie dane dzieło, zjawisko, proces literacki itd.

Starzec pytając ją, czy wie, kto zabił Alinę, łapie ją za rękę wyczuwa jej podwyższony puls i domyśla się że to ona jest sprawczynią zbrodni.. 8) Śmierć zbrodniarki z woli Nieba.Jako drugi przemawia Filon, opowiadając o tragicznej śmierci Aliny.. Balladyna królowąo charakterze argumentacyjnym, każda praca będzie oceniana według tych samych kryteriów.. Żądza władzy posuwa ją do morderstwa kochanego niegdyś Grabca, a wstyd i lęk nakazują jej wyrzucić starą matkę poza mury zamku.Wypracowania - Juliusz Słowacki „Balladyna" Opisy wypracowań: Charakterystyka Aliny.. Balladyna, która zebrała niewiele malin zabija siostrę .. Balladyna jest wściekła na siostrę, że tej się udało uzbierać tyle malin.. On sam również stał się jej ofiarą.. Pragnęła za męża księcia lub bogatego rycerza, chciała żyć w dostatku, w otoczeniu służby, wielbiona i podziwiana.. Alina była śliczną młodą dziewczyną o typowej słowiańskiej urodzie, miała jasne włosy i fiołkowe oczy, różową cerę.. Mieszkała razem z matką, która jest samotną wdową, a także młodszą siostrą Aliną, która w odróżnieniu od siostry jest postacią postrzeganą w sposób pozytywny.. Kirkor zabrał narzeczoną na zamek i tam ją poślubił.. Ostatnia przemawia Wdowa.. Autor przedstawia je na zasadzie kontrastu.. W przypadku kryterium 2. zapisy będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów w każdej sesji egzaminu ósmoklasisty.. Balladyna jednak tego nie robi, sięga po nóż i morduje siostrę.Natomiast Balladyna ma problem.. oraz teoretycznoliterackimi (omawiają zjawisko występujące na przestrzeni całej literatury).Rozprawka argumentacyjna to nowy typ pracy pisemnej obowiązkowy na maturze pisemnej z języka polskiego poziom rozszerzony od roku 2015.. Stwierdziła, że żyć będzie jakby Boga nie było.Balladyna to postać cyniczna, zaprzeczająca wszelkim normom moralnym.. Nie chce jednak wyjawić imienia wyrodnej córki, za co zostaje skazana na tortury.. Była również bardzo .Balladyny jest zasłużoną i jedyną możliwą karą.. Morderczyni nie doceniała jednak tej miłości i poświęcenia.. Bladyna, bo tak nazywała ją matka, była okrutną kobietą.Alina i Balladyna - bohaterki dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna".. 5) Tradycja nakazująca królowej osądzenie winnych zbrodni.. Alina była śliczną młodą dziewczyną o typowej słowiańskiej urodzie, miała jasne włosy i fiołkowe oczy, różową cerę.Alina i Balladyna wyszły zbierać maliny .. Chce odebrać dzbanek Alinie, a ta jest zdziwiona zachowaniem siostry..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt