Wypracowanie rewolucja francuska
W 1774 roku na tron wstąpił Ludwik XVI.. Zanim przyszedł pamiętny rok 1789- pierwszy rok w szeregu rewolucyjnych lat,… Czytaj dalej →REFORMY REWOLUCJI FRANCUSKIEJ 1. a) Sukcesy rewolucji amerykańskiej.. d) Upowszechnianie przez myślicieli oświecenia idei równości wszystkich ludzi.. Obóz termidorianów był wewnętrznie podzielony, ponieważ połączył ich wyłącznie strach przed wielkim terrorem.. Była jednym z silniejszych państw.. Przyczyny -kryzys ustrojowy Francji; rządy Bourbonów - Ludwika XIV, LudwikaXV, Ludwika XVI (lata 1774-1792 wraz z żoną Mari.14 lipca 1789 roku początkiem wielkiej rewolucji francuskiej.. Rozpoczęła się teraz nowa epoka, którą okupiono ogromem ludzkiego cierpienia oraz ludzkiej krwi.. 14 lipca 1789 roku lud paryski zaatakował Bastylię - symbol despotyzmu.. Kraj typu rolnego, ale już zaczął rozwijać się przemysł.Tag "Wielka Rewolucja Francuska" Obraz oświeceniowej Europy Najważniejsze wydarzenia Absolutyzm we Francji, panowanie kolejnych Ludwików: XIV (Króla Słońce), XV, wreszcie od 1774 roku - Ludwika XVI i Marii Antoniny.Rewolucję francuską cechuje uniwersalizm, jakiego brakowało wszystkim innym licznym wstrząsom Europy.. Idealna sprawa jeśli chodzi o powtórki do matury oraz egzaminu gimnazjalnego.. W 1796 już jako generał dywizji objął dowództwo armii francuskiej we Włoszech.. e) Kryzys gospodarczy we Francji.Wielka Rewolucja Francuska..

Jednak rewolucja nadal trwała.

poleca 80 %.. Zaczęła się nowa epoka, okupiona ogromem ludzkiej krwi i cierpienia.. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie przez lud Paryża twierdzy Bastylia 14 lipca 1789 .Początek konfliktu (1789-1791) Stany Generalne ogłosiły się Zgromadzeniem Narodowym i Konstytuantą (czerwiec 1789).. Upadek dyktatury jakobinów spowodował również zmianę ekonomicznej sytuacji Francji.REWOLUCJA FRANCUSKA 1.. Była krajem jednolitym narodowościowo.. Spowodował go nieurodzaj oraz niekorzystny traktat handlowy zawarty z Anglią.. Z jednej strony rewolucja francuska była chaosem - każda kolejna grupa rządzacych miała własną wizję naprawy państwa, połączoną z chęcią zapewnienia sobie jak największej liczby przywilejów.Rewolucja Francuska ustanowiła nowy model państwa i narodu, który przetrwał do dziś.. Na jego podstawie obniżone zostało cło na angielskie towary, powodując zalanie rynku francuskiego niedrogimi produktami z angielskich fabryk.Jeszcze przed rewolucją, w 1795 Napoleon Bonaparte stłumił zamieszki rojalistyczne i objął dowództwo nad wojskami wewnętrznymi.. była drugim co do wielkości krajem po Wielkiej Brytanii.. Francja posiadała potężną armię i flotę, dzięki którym mogła prowadzić politykę kolonialną i angażować się w spory militarne, a .. c) Wrogość Ludwika XVI wobec Habsburgów..

Dodaj wypracowanie; Dodaj ściągę ...

naturalnymi prawami człowieka s ą: wolno ść, równo ść, braterstwo głosiła suwerenno ść ludu, równo ść obywateli wobec prawa, tolerancj ę religijn ą, wolno ść słowa i prasy własno ść stała si ę prawem świ ętym i nienaruszalnym 2.REWOLUCJA FRANCUSKA.. Nie miał też szczęścia do właściwych doradców, takich jakimi byli niegdyś kardynałowie Richelieu, Mazarini, Fleury.. Z jednej strony rewolucja francuska była chaosem - każda kolejna grupa rządzacych miała własną wizję naprawy państwa, połączoną z chęcią zapewnienia sobie jak największej liczby przywilejów.Wielka rewolucja Francuska przyniosła feudalnej Francji i Europie potężne wstrząsy, które rozpoczęły lawinę wydarzeń i przemian zmieniających polityczne i społeczne oblicze samej Francji i całego kontynentu.. Decyzja króla o rozpędzeniu Stanów Generalnych doprowadziła do wybuchu powstania, które to przerodziło się w rewolucję.. Było to rzeczywiście wydarzenie, kóre nadało slowu " rewolucja" jego pełne znaczenie: nie tylko przewrót polityczny, ale także całkowite obalenie określonego systemu rządów wraz z jego podstawami społecznymi,… Czytaj dalej →Wielka Rewolucja Francuska.. mieszkańców.. - Wszystkie konstytucje europejskie czerpały z Deklaracji - mówił w Polskim Radiu prof. Stanisław .Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Rewolucja francuska, która miała miejsce we Francji w latach 1789-1799, często określana bywa mianem wielkiej rewolucji..

Film stworzony przez nauczycieli historii.wypracowanie !

Powstały za jej przyczyną zamęt, wojny oraz niepokoje wywołane innowacjami pochłonęły czas życia całego pokolenia.Rewolucja francuska obaliła monarchię we Francji pod hasłem - wolność, równość i braterstwo, odparła też interwencji wrogiej wobec niej Europy.. uzasadnij tĘ tezĘ na podstawie losÓw twÓrcÓw rewolucji.Bilans rewolucji fancuskiej jest trudnym bilansem.. Pobił wojska sardyńskie, następnie austriackie, opanował Lombardię i zmusił Austrię do zawarcia pokoju w Campo Formio .Rewolucja francuska i czasy napoleońskie w skrócie.. Liczyła 23 mln.. A czasy dla Francji nastawały niezwykle trudne.Bilans rewolucji fancuskiej jest trudnym bilansem.. Wielka Rewolucja Francuska tereny Francji objęła w latach 1789-1795.Rewolucja francuska (nazywana też wielką rewolucją francuską lub wielką rewolucją) - okres w historii Francji w latach 1789-1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie Bastylii przez paryskich mieszczan 14 lipca 1789 roku (nieliczni wskazują na przysięgę deputowanych Stanów .Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej: - nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI - kryzys gospodarczy i głód - wzrost podatków, które obciążały stan trzeci (96% ludności), gdyż stan pierwszy i trzeci były nieopodatkowane - stan trzeci oskarżył dwór o nadmierne wydatki (Wersal-rezydencja królewska) - myśli rewolucyjne wśród ludności, które pojawiły się we .Skutki Rewolucji Francuskiej możemy podzielić na cztery dziedziny to jest : skutki polityczne, skutki ekonomiczne, skutki społeczne, skutki kulturowe (ideologiczne) Na samym początku rozpoczniemy od skutków politycznych..

| rewolucja francuska " rewolucja zjada wŁasne dzieci " to powiedzenie o czasach rewolucji francuskiej.

Generał i uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Marie Joseph de La Fayette dowódcą Gwardii Narodowej.Francuska rewolucja obaliła we Francji monarchię pod hasłami - wolności, równości i braterstwa, odparła też interwencję wrogiej w stosunku do niej Europy.. Poddanie się króla, który dalej spiskował przeciw rewolucjonistom, próbował uciekać, za co został skazany na szafot.. Wielka Rewolucja Francuska objęła teren Francji w latach 1789-1795.Za czasów panowania Ludwika XVI Francja pogrążona była w głębokim kryzysie gospodarczym.. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela - 26.08.1789 r .. Gazety francuskie roiły się od rewolucyjnych frazesów.. 22 IX 1792 roku nastąpiła zmiana ustroju politycznego z monarchii absolutnej- władza absolutnego monarchy „z łaski .Rewolucja francuska 1789-1799 (nazywana też Wielką Rewolucją Francuską lub po prostu Wielką Rewolucją) - okres w historii Francji (1789-1799), w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.. Król został zmuszony do zaakceptowania postulatów powstańców.Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, programowy dokument rewolucji francuskiej uchwalony przez Konstytuantę, na wniosek gen. M. J. La Fayetta, która głosiła naturalne prawo człowieka do wolności i własności oraz prawo do oporu przeciw uciskowi: wolność osobistą, równość wszystkich obywateli, wolność wyznania, myśli, słowa i .Lekcje historii - rewolucja francuska.. b) Sympatia dla Marii Antoniny.. Król ten nie posiadał zdolności przywódczych i organizacyjnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt