Wypracowania antygona
Wypracowanie Czy miłość do rodziny może tłumaczyć nieposłuszeństwo ­wobec władzy.. Prace, ściągi i gotowce na studia.„Antygona" Sofoklesa - streszczenie .. Sofokles, twórca „Antygony", przedstawił w swoim dziele konflikt dwóch racji: z jednej strony praw boskich, z drugiej tych ustanowionych przez człowieka.. Szanowna Ławo Przysięgłych!. Wypracowanie omawia dwa motywy literackie: buntu i pogodzenia się z losem ,na postawie zestawienia postaw dwóch bohaterek antycznej tragedii Sofoklesa pod tytułem „Antygona".Antygona - tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. w pierwszej połowie XIII w. p.n.e. Antygona to tytułowa i główna bohaterka tragedii autorstwa Sofoklesa.. Kim władasz, wre szałem.… Czytaj dalej →Antygona stanęła przed bardzo trudnym wyborem natury moralnej, a dokładnie przed wyborem „złego" lub „gorszego".. Powodem konfliktu stał się wprowadzone przez Kreona zakaz urządzenia Polinejkesowi pogrzebu.. Jest ona ucieleśnieniem ufności w boską sprawiedliwość oraz stalowej determinacji.. Pisarz zaprezentował ją jako postać tragiczną, która podjąć musi bardzo istotną decyzję swojego życia.. Antygona namawia siostrę, aby wraz z nią spełniła święty obowiązek.Rację miał Kreon czy Antygona?. Test składa się z 26 pytań.eBook - Wypracowania Sofokles "Antygona" - autorstwa - Praca zbiorowa - w Księgarni Internetowej PWN w atrakcyjnej cenie.Streszczenie „Antygona" Sofoklesa rozpoczyna się od rozmowy sióstr, Antygony i Ismeny, o decyzji Kreona.Stwierdził on bowiem, że jeden z ich braci, Polinejkes, nie zostanie pochowany za to, że uznany został przez władcę za zdrajcę ojczyzny, gdyż wystąpił przeciwko własnemu bratu, Eteoklesowi, który zasiadał na tronie.Rozpoczął tym samym wojnę domową.„Antygona wybrała swój los, Kreon został przez los przygnębiony.. Czytaj całość.. Gdyby nie sprzeciwiła się decyzji, którą wydał władca, skazałaby siebie na gniew boski, a tego obawiała się bardziej niż kary Kreona.Motyw buntu i pogodzenia się z losem.. Wypracowania i ściągi dla liceum, szkoły podstawowej.. Wspomina o tym we fragmencie utworu Antygona, gdy sprzeciwia się rozkazom wydanym przez ówczesnego władcę, Kreona: Nie Zeus przecież obwieścił to prawo, Ni wola Diki, podziemnych bóstw siostry, Taką ród ludzki związała ustawą.Antygona rozmawia z siostrą, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreona.. Antygona postanawia pochować brata i prosi o pomoc siostrę.. Kiedy z rozkazu króla Kreona jej zmarły brat Polinejkes został skazany na wieczną tułaczkę i niemożliwość zaznania pośmiertnego spokoju, Antygona postanowiła sprzeciwić się .Antygona zastała postawiona w nie łatwej sytuacji dokonania wyboru między nieposłuszeństwem wobec władcy i pochowania brata, a sprzeciwieniem się prawu pochodzącemu od Boga i życiu zgodnie z kodeksem państwowym.. Wysoki Sądzie!. Antygona to posąg przerastający ludzką miarę, Kreon to zwykły człowiek, pełen słabości i błędów: jego upadek wzrusza bardziej niż tragiczna śmierć Antygony".. Czy zgadzam się z autorem tej wypowiedzi?. Wypracowanie zawiera 407 słów.Kobieta jako bohater literacki.. Akcja utworu toczy się.. Władca uzasadnił swoją decyzję tym, że brat Antygony nie zasłużył na to, by został pochowany z godnością.Antygona wyznaje swej siostrze, Ismenie, zamiar pogrzebania zwłok brata Polinika.. Tragiczne wydarzenia rodzinne - najazd jednego z braci na drugiego w walce o władzę - postawiły ją w sytuacji trudnego wyboru.. Wchodzi chór.Wypracowania (747) Anonim Lektury (Język polski) Antygona.. Dziewczynę tę strażnik pojmał, gdy trupa grzebała, przyprószywszy zwłoki cienką warstwą ziemi.Sofokles - Antygona - najważniejsze cytaty - najlepsze i najdokładniejsze opracowanie lektury.. Antygona postanawia pochować brata i prosi o pomoc siostrę.. Wchodzi chór.Antygona czy Kreon - kto miał rację?. Czy los… Czytaj dalej →Wartości zawarte w dramacie Sofoklesa Antygona: wyższość praw boskich nad prawem ludzkim; prawa ustanowione przez bogów są nierozerwalne i nie można ich zmienić miłość między rodzeństwem; Antygona, aby pochować Polinejkesa była gotowa złamać prawo, sprzeciwić się królowi, a nawet ponieść…Chór Miłości, któż się wyrwie z twych obierzy!. Krół Kreon zakazał pogrzebania zwłok Polinejkesa - brata Antygony.. Antygona jest tytułową bohaterką dramatu antycznego poety Sofoklesa.. Edyp z kolei był synem Lajosa a ten synem Labdaka - króla, na którego spadło przekleństwo prześladujące odtąd dynastię.. Mowa oskarżycielska przeciwko Antygonie.. Główną osią fabularną jest zakaz grzebania ciał zdrajców ojczyzny wydany przez Kreona.Antygona - krótka charakterystyka.. Antygona do Ismeny o miłości: Słowami świadczyć miłość - to nDramat autorstwa Sofoklesa pt. Antygona poświęcony jest opisowi sporu pomiędzy Antygoną a Kreonem - władcą Teb.. Jeden z jej braci, Polinejkes, został okrzyknięty zdrajcą kraju, dlatego nie można mu było, zgodnie z obowiązującym prawem, odprawić tradycyjnego pogrzebu.Antygona to tytułowa bohaterka dramatu Sofoklesa.. Wybierała pomiędzy podporządkowaniem się rozkazom króla zabraniającym chować jej brata, a pochowaniem go według praw Boskich tym samym wypisując na siebie karę śmierci.Antygona to córka pochodząca ze związku Edypa i Jokasty.. Powodem była .. Obaj jej bracia ponieśli śmierć w bratobójczej walce, przy życiu została jedynie ona oraz jej siostra Ismena .. Zebraliśmy się tutaj, by wymierzyć sprawiedliwość córce Edypa - Antygonie.. 8 Dodaj .Antygona jest tytułową bohaterką tragedii Sofoklesa, córką króla Edypa, na którym ciąży klątwa.. Pisarz zaprezentował ją jako postać tragiczną, która podjąć musi bardzo istotną decyzję swojego życia.. Wypracowanie omawia dwa motywy literackie: buntu i pogodzenia się z losem ,na postawie zestawienia postaw dwóch bohaterek antycznej tragedii Sofoklesa pod tytułem „Antygona".. Jest zmuszona wybierać pomiędzy prawem boskim a prawem określonym przez człowieka.Wypracowania Sofokles "Antygona" Opisy wypracowań: Motyw buntu i pogodzenia się z losem.. Analiza dokładnie przedstawia obraz kobiety j.Wypracowania.. Treścią Antygony Sofoklesa są dzieje króla Teb Kreona i rodu Labdakidow.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.Antygona Patrzcie, o patrzcie, wy, ziemi tej dzieci, Na mnie, kroczącą w smutne śmierci cienie, Oglądającą ostatnie promienie Słońca, co nigdy już mi nie zaświeci; Bo mnie Hadesa dziś ręka śmiertelna Do Acherontu bladych wiedzie włości Ani zaznałam miłości, Ani… Czytaj dalej →Antygona rozmawia z siostra, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreona.. Była ona córą Edypa, niesławnego króla Teb.. W bratobójczej walce polegli obaj bracia: Polinik i Eteokles, ale obecny władca Teb, Kreon, wydał rozkaz, aby nikt nie ważył się grzebać tego, którego uznał za zdrajcę.. Nazywana jest tragedią władzy i klasyfikowana jako chronologicznie ostatnia z cyklu trzech tragedii tebańskich (Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona) opartych na mitach o tebańskim rodzie Labdakidów.Antygona kieruje się nie tylko miłością do brata, ale także wie, że prawo boskie nakazuje pochówku najbliższych.. Postanowił on mianowicie z honorami obejść się z ciałem Eteoklesa (obrońcy miasta), ale zakazał pogrzebu drugiemu z braci - Polinejkesowi (najeźdźcy) (cytat).. Jeden z braci, Polinejkes, został uznany przez obecnego władcę, Kreona, za zdrajcę i z tego powodu .Bryk.pl - Strefa wiedzy.. Motywy działania Kreona i Antygony - porównanie .. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Zarzewiem tego konfliktu stał się zakaz wydany przez władcę.. Mowa oskarżycielska przeciwko Antygonie.. Postanowił on mianowicie z honorami obejść się z ciałem Etoklesa (obrońcy miasta), ale zakazał pogrzebu drugiemu z braci - Polinejkesowi (najeźdźcy).. Miłości, która runiesz na ofiary, W gładkich dziew licach gdy rozniecisz czary Kroczysz po morzu i wśród chat pasterzy, Ni bóg nie ujdzie przed twoim nawałem, Ani śmiertelny.. Antygona to tytułowa bohaterka dramatu Sofoklesa.. Antygona do Kreona o wartościach, jakimi się kieruje: Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić..Komentarze

Brak komentarzy.