Reformacja i kontrreformacja wypracowanie
Sobór ten potwierdził wszystkie dotychczasowe dogmaty, a także przeprowadził szereg reform.Celem kontrreformacji, a więc ruchu religijnego, politycznego i kulturalnego, który trwał od połowy XVI wieku do końca następnego stulecia, było przeciwstawienie się i zahamowanie szerzącej się reformacji.. Przyczyny: sprzedawanie odpustów, domaganie się niezależności od papieża, przewagi władzy świeckiej nad duchową, równości społecznej.. Był on reakcją na zjawiska, które miały miejsce w Kościele katolickim - w hierarchii kościelnej i w papiestwie.W 1517 roku na drzwiach katedry w Wittenberdze Marcin Luter przywiesił 95 tez ,co zapoczątkowało ruch religijny zwany reformacją.. Głównym narzędziem walki z reformacją przed zwołaniem soboru w Trydencie było: abiuracja indeks ksiąg zakazanych inkwizycja wszystkie odpowiedzi są poprawne.. Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.Fascynująca opowieść o niezwykłym pokłosiu pewnej teologicznej dysputy sprzed pięciu wieków.. Reformacja - ruch religijny i społeczny w XVI wieku mający na celu odnowę chrześcijaństwa.. W 1542 powołano Sacrum Officium - najwyższy trybunał inkwizycyjny.. Reformacja i Kontrreformacja w Polsce; Unia lubelska.Mimo że konfederacja nie zapobiegła kontrreformacji, zapewniła w Rzeczypospolitej tolerancję wobec innych wyznań, rzadko spotykaną w ówczesnej Europie..

Kontrreformacja.

Dopiero w XVI wieku kryzys wewnętrzny doprowadził w wielu krajach Europy do powstania niezależnych od .Reformacja - wielki ruch społeczny i religijny.. przez Pawła III, i obradował on do 1563r.. Kontrreformacji nie udało się jednak powstrzymać postępów reformacji, ani powrócić do dawnego stanu.. Rzymowi udało się je pokonać - prócz Czech, tam husytyzm.. Ujawniło się to podczas długo wyczekiwanego soboru trydenckiego.. Podobnie jak w innych krajach europejskich przyczyny reformacji… Czytaj dalej →Reformacja - ruch religijny i społeczny w XV i XVI w., mający na celu odnowę chrześcijaństwa.. Reforma katolicka, zwana powszechnie kontrreformacją to reakcja Kościoła popularność ruchów reformatorskich w Europie.Kontrreformacja była więc odpowiedzią na ruchy różnowiercze, a jednocześnie reformą wewnątrz Kościoła..

Pobierz cały dokument wypracowania.92.reformacja.i.kontrreformacja.doc rozmiar 31 KB: wyszukiwarka.

Był on reakcją na zjawiska, które miały miejsce w Kościele katolickim.. Kościół katolicki z pewnym poślizgiem podjął walkę z reformacją, działania prowadzące do ograniczenia jej wpływów oraz zmierzające do reform i uzdrowienia stosunków wewnątrz samej organizacji kościelne .Jedną z przyczyn upadku reformacji na ziemiach polskich było to, że nie objęła ona swym zasięgiem wszystkich grup społecznych (na przykład po jej stronie nie opowiedziało się w ogóle chłopstwo).. Rewolucja na terenie Niderlandów.. Przez prawie całe średniowiecze ruchy heretyckie kwestionowały prawo papieży do władania nad światem.. Szlachecka gospodarka folwarczna.. Reformację zapoczątkował Jan Hus, który został spalony na stosie 6 lipca 1415 w Konstancji.Kościół katolicki Kontrreformacja Ruch odnowy kościoła katolickiego nazywamy reformacją katolicką.. Podjęto też próbę reformy Kościoła katolickiego i przywrócenia mu dominującej roli w społeczeństwie.Reformacja i Kontrreformacja w Polsce - Reformacja w Niemczech, Anglii, we Francji pokazała, że poza problemami religijnymi jakie w tym czasie istniały u podłoża reformacji leżały także przyczyny gospodarcze, społeczne..

Odnowienie dyscypliny kościelnej oraz poprawa obyczajów wśród duchownych.Reformacja i kontrreformacja.

Pojęcie „odrodzenie" jest nadrzędne w stosunku do pozostałych, gdyż zakres pojęć: „humanizm" i „reformacja" mieści się w .test > Kontrreformacja.. Aby to osiągnąć trzeba było zwalczyć wpływy reformacji.. wyst'pił bł'd podczas wyszukiwania.. Kościoła-zahamowanie reformacjiRozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.- Vivian Green, „Reformacja", Warszawa 2000 - Ks. Marian Banaszak, „Historia kościoła katolickiego" Warszawa 1989 - Zbigniew Wójcik, „Historia powszechna XVI-XVII wieku", Warszawa 1999 - Janusz Tazbir, „Reformacja - kontrreformacja - tolerancja", Wrocław 1996 i inne.Przyczyny reformacji w Rzeczpospolitej; Czasy reformacji; Hołd pruski w 1525 roku - przyczyny i skutki.. W wyniku reformacji wyłoniły się nowe odłamy chrześcijaństwa: - luteranizm - anglikanizm - kalwinizm - nowożytny antytrynitaryzm - husytyzm - anabaptyzm[TEMAT:] Reformacja i kontrreformacja (reformacja katolicka)[MATERIAŁ DLA:]Klasa VI szkoła podstawowa Klasa II szkoła średnia [KONTAKT:] reformacji była kontrreformacja..

Zreorganizowano zakony i powołano nowe, np. jezuitów.reformacja Charakterystyka pojęć: odrodzenie, humanizm, reformacja.

Cele kontrreformacji:-reforma wew.. Była to próba odzyskania wpływów przez kościół, ale także jego autentyczna wewnętrzna odnowa.. Hołd pruski - geneza, przebieg i skutki.. Przerwij test.. Książka Janusza Tazbira pt. „ Reformacja , kontrreformacja , tolerancja" jako jedna z wielu przedstawia chyba najważniejsze wydarzenia średniowiecza, jakim były reformacja i kontrreformacja .Plik 92.Reformacja i kontrreformacja.DOC na koncie użytkownika maniekchomikuj • folder Wypracowania • Data dodania: 23 lut 2013Reformacja jest to ruch religijny i społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w 1517roku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa.. Pytanie 1 /10.. Przyczyny tego zjawiska były następujące: niski poziom w wykształceniu kleru, zeświecczenie i demoralizacja duchownych, zaniedbania posługi duszpasterskiej tj: symonia, nepotyzm, nikolaizm ( łamanie zasad celibatu),Reformacja we Francji przebiegła innymi torami niż miało to miejsce w Niemczech i w Szwajcarii.. 1517 - wystąpienie Marcina Lutra, niemieckiego zakonnika, doktora teologii; wywiesza on na drzwiach kościoła w Wittenberdze kartę z 95 tezami dotyczącymi wiary.Reformacja i Kontrreformacja w Polsce Reformacja w Niemczech, Anglii, we Francji pokazała, że poza problemami religijnymi jakie w tym czasie istniały u podłoża reformacji leżały także przyczyny gospodarcze, społeczne.. Wszystkie te trzy pojęcia odnoszą się do okresu kultury i literatury europejskiej i polskiej.. więcej podobnych podstron.Kontrreformacja - ruch w Kościele katolickim zapoczątkowany soborem trydenckim, a zakończony wraz z wojną trzydziestoletnią, zmierzający do uzdrowienia stosunków w Kościele, będący odpowiedzią na reformację.Celem kontrreformacji była rekatolicyzacja podejmowana z zamiarem ponownego wprowadzania katolicyzmu wśród społeczności innowierczej na terenach, gdzie wcześniej .Reformacja i kontrreformacja, matura, wypracowania, opracowania, ściągi, gotowce.. Reformacja bardzo korzystnie wpłynęła na polską kulturę.Dodaj wypracowanie; Dodaj ściągę .. natomiast część północna i wschodnia uległa reformacji.. Na dziejach reformacji w tym kraju niezwykle istotne piętno odcisnął system filozoficzny, pochodzącego z Francji, Jana Kalwina..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt