Opracowanie dziady część 2

Wyrażona zostaje w ten sposób aprobata dla działań podejmowanych przez Guślarza.Test zawiera 23 pytań.. Obok niej w skład tego tomu weszły również: poemat Grażyna.. Akcja tej części dzieje się w dzień zaduszny, wieczorem - pomiędzy 21 a północą.. Struktura II części Dziadów podporządkowana jest kolejnym etapom rytualnego obrzędu.Dziady cz. 2 - opracowanie (geneza, czas i miejsce akcji, motywy) .. Z niego wywodzi się struktura dramatu, cały system wierzeń, przekonań w nim zawarty, a także proble…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt