Wypracowanie idealne państwo

Na podstawie stworzonej przez siebie teorii idei, zbudował doktrynę państwa idealnego, którą zawarł w dziesięciotomowym dziele, noszącym tytuł Państwo.. Państwo, które uważam za idealne nie istnieje na Ziemi.Nie ma ono też konkretnej nazwy, ponieważ jest tylko w mojej wyobraźni.. To rozumienie dzisiejszego państwa, nie porusza takich kwestii jak: wytłumaczenie dlaczego jaki jest sens istnienia państwa, nie porusza aspektu samego państwa, a także nic nie wspomina, nawet nie ma najmniejszej wzmia…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt